trask

In Code We Trask

Follow us!

Pomoz nám inovovat tahouny české ekonomiky

„Mezi naše klienty patří především velké firmy, se kterými se potkáváme v běžném životě - banky, pojišťovny nebo automobilky. S většinou z nich máme dlouhodobé vztahy. A díky tomu jsme součástí jejich inovačních procesů. Změny, které ve spolupráci s námi uskutečňují, pak mají viditelné dopady na kvalitu jejich produktů a služeb.“

Filip Tománek CEO

We Are Fine. Trask Us!

Každý, kdo kdy působil v Trasku, zde zanechal kus své osobnosti. My v Trasku dnes víme, že jisté hodnoty jsou společné nám všem. Jsme přesvědčeni o tom, že to nejsou jen prázdná slova na papíře, a že má cenu se jich držet. Jsou to právě tyto hodnoty, díky nimž jsme mohli růst.

Trask is all you need.